نمایش دادن همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 48

کيت الکترونيکی قلب پرتوافشان MH32

۸۹,۰۰۰ تومان

کيت الکترونيکی نورهای رونده ML15

۷۱,۵۰۰ تومان

کیت الکترونيکی نورهای رنگين ML41

۸۸,۵۰۰ تومان

کيت الکترونيکی مدار نويسنده ML49

۹۷,۵۰۰ تومان

کيت مدار الکتريک LC11

۶۳,۵۰۰ تومان

کيت الکترونيکی قلب درخشنده MH82

۱۱۳,۵۰۰ تومان

کيت الکترونيکی مدار چشمک زن دو لامپی ML02

۵۷,۵۰۰ تومان

کيت الکترونيکی چشمک زن پليس MP24

۹۶,۵۰۰ تومان

کیت الکترونيکی سنجش اعصاب GM01

۱۱۲,۰۰۰ تومان

بسته رباتيک روبومن

۱۵۴,۵۰۰ تومان

بسته رباتیک آرما 301

۷۵,۰۰۰ تومان